jlaine.net

Rails Job

My friends at Starnet Systems are looking for a full-time Rails developer to join their international development team. See the full job posting and my translation below:

We’re looking for a Web Application Developer to join our product development team in Jyväskylä.

We’re awaiting skills in database-backed web applications (e.g. PHP, Python, Java, .NET), basic knowledge in web technologies (XHTML, XML, CSS, DOM, Javascript, AJAX) and experience in Unix/Linux environments and networks. University degree and knowledge in agile software development methodologies, Ruby programming language and Ruby on Rails framework are considered a plus.

Your tasks will include:

  • Designing and programming web-based applications using Ruby on Rails.
  • Designing and maintaining databases.
  • Systems support.
  • Working as a part of a skilled team.

This is a full-time position. If you’re ready to acquire new and apply old knowledge in responsible projects, send your application and resume to Hermanni Hyytiälä (hermanni.hyytiala at starnet.fi).

Etsimme tuotekehitystiimiimme Jyväskylään: WEB-SOVELLUSKEHITTÄJÄÄ
(Web Application developer).

Odotamme sinulta tietokantapohjaista Web-ohjelmointiosaamista (esimerkiksi PHP, Python,
Java, .NET), Web-teknologioiden perustuntemusta (HTML, XHTML, XML, CSS, Javascript, DOM, AJAX)
sekä kokemusta Unix/Linux -ympäristöistä ja tietoverkoista. Korkeakoulututkinto, agiilien
ohjelmistokehitysmenetelmien, Ruby-ohjelmointikielen tai Ruby On Rails -ohjelmointikirjaston
tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtäviisi tulee kuulumaan muun muassa:

  • web-pohjaisten sovellusten suunnittelu ja ohjelmointi käyttäen Ruby On Rails -ohjelmointikirjastoa
  • tietokantojen suunnittelu ja ylläpito
  • järjestelmätuki
  • työskentely osana taitavaa tiimiä

Olet valmiina kokopäiväiseen työhön sopimuksen mukaan sekä oppimaan uutta ja soveltamaan
vanhaa vastuullisissa projekteissa.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi Hermanni Hyytiälälle osoitteella hermanni.hyytiala (a) starnet.fi

(posted with the new TextMate Blogging Bundle)